VELG LANDED

SIKKERHET OG MILJØ

Vårt ansvar

På PM FLEX kjenner vi stort ansvar mot våre samarbeidspartnere, mot installatøren som bruker våre produkter, for de menneskene som bor i bygg der våre produkter er installerte og for miljøet som vi lever i. Derfor kjøper vi våre råvarer fra de mest kvalifiserte europeiske produsentene og gjennomfører løpende kvalitetkontroller. Vi designer og produserer 100% gjenvinningsbare produkter. Våre produkter skal ikke bare oppfylle REACH-standarder, de skal også være fri fra alle de emner som kan bli forbudte i framtiden (som oppgis i kandidatlisten). Vi tilbyr produkter i linje med de seneste miljøkravene.

En grønnere framtid

Våre produkter er i stadig utvikling for å ligge i fremkant når det gjelder det siste innenfor sikkerhet.
Gjennom å bruke våre halogenfrie produkter sikrer du en maksimal sikkerhetsnivå ved brann.
PM FLEX halogenfrie rør, Low Smoke Zero Halogen er godkjente i henhold til de internationale standarder
IEC 61034-2, SV 50267-1 og EN 50267-2-2.
«Low Smoke» = Lav røykutvikling, minimalt med tett røykutvikling, rømningsveier holder seg synlige som innebærer raske reddninger av både mennesker og materiale.
«Zero Halogen» = Mengden av halogensyre i røyken ligger under 0,5%.

Halogenfritt gir en høyere sikkerhet

Halogenfrie rør produseres med spesielle plast polymerer som tillater en høyere motstand en PVC.
Sammenlignet med tradisjonelle PVC-rør er våre halogenfrie LSZH rør:

  • 3 ganger mer motstandskraftig mot trykk (6 joule kontra 2 joule), på grunn av den tykkere ytterveggen
  • Betydelig mere resistent mot høye tempraturer, opp til 90 ° C mot 60 ° C
  • Definitivt sikrere en PVC i hendelse av brann ettersom de ikke avgir saltsyre, en giftig o getsende røyk som avgis når PVC brenner. Dessuten avgir halogenfrie produkter en minimal mengde med tett røyk og ubetydelig mengde med kolmonoxid (CO), langt i fra de grenser som finns.

Dette gjør at våre halogenfrie rør anbefales i alle bygg som er tiltenkt å holde et stort antall mennesker som kjøpesenter, stasjoner, flyplasser, skoler, hotell, sykehus.

Sikt i hendelse av brann
LSZH
PVC

Synlighet av nødutganger i hendelse av brann, tradisjonelle PVC rør sammenlignet med halogenfrie rør.

Sammenligning mellom LSZH rør og PVC-rør

Europeisk standard ICTA LSZH PVC
Lav røyktetthet, minimalt med tett røykutvikling IEC 61034-2
Avgir ingen korrosiv gass ved brann IEC-EN 50267-2-1, IEC-EN 50267-2-2
Selvslukkende IEC-EN 61386-1, IEC-EN 61386-22
Motstand ved trykk IEC-EN 61386-1, IEC-EN 61386-22 750 Newton 750 Newton
Laveste temperatur for installasjon IEC-EN 61386-1, IEC-EN 61386-22 - 25°C - 5°C
Højeste temperatur for installasjon IEC-EN 61386-1, IEC-EN 61386-22 + 90°C + 60°C
Motstand mot slag IEC-EN 61386-1, IEC-EN 61386-22 6 Joule 2 Joule

Produkt embalasje

-25%
av
PLAST
OG
AVFALL
Takket være bruken av plast med høyt utbytte ved pakketering.