VELG LANDED

Spørsmål og svar

Nei, de er ikke UV-resistente og skal derfor ikke oppbevares i direkte sollys.

Nei, våre stive rør, k-rør og tillbehør kan installeres utenpå en vegg men kun om de er beskyttet mot direkte sollys.

Alle PM FLEX tomrør, vårt ferdigtrukkede sortiment og Quick n Easy sortimentet er metermerket og dermed enkelt å kvantifisere.

Alle PM FLEX produkter unntatt 320N er godkjent for innstøpning.

Ja, både våre K-rør og stive rør er klorfrie.

LSZH står for Low Smoke Zero Halogen. Ved brand har halogenfrie produkter en lav røykutvikling som betyr raskere evakuering og mindre skadelig røyk. Når et PVC rør brenner og slukkes med vann kan en saltsyre røyk dannes, som er veldig farlig å innhaleres. Dette unngås ved bruk av halogenfrie produkter. PM FLEX stive rør og k-rør er halogenfrie etter standard EN 50267-2-1 og EN 50267-2-2. Godkjennelsen innebærer at de ved brand ikke avgir etsende gasser.

I motsetning til PVC-rør er polypropylén rør:
– 3 ganger mer motstandskraftig mot påvirkning (6 joule ved -5 ° C sammenlignet med 2 joule)
– Resistent mot lave og høye temperaturer (fra -15 ° C til + 90 ° C)
– Uten mikroperforeringar
– Miljøvennlige: de er LSZH, og avgir dermed svært små mengder giftig røyk, og de inneholder ingen tunge (t.eks. bly) eller klorerte metaller.
Disse egenskaper gjør polypropylénrør ideelle for installasjoner i alle miljøer.

Bruker du våre ferdigtrukkede sortiment reduserer du installasjonstiden med ca 50%, kontra installasjon med stive rør og kabel. Å bruke ferdigtrukket gjør at trekking på plass forsvinner. Du slipper også problemet med å trekke kabel ved skarpe bøyer i veggen.

ZERO er en smart pakkeløsning fran PM FLEX som effektiviserer installasjonen radikalt ettersom k-røret ligger i en rettning som gjør at ingen floker skapes ved uttrekking, perfekt for enmansinstallasjoner. ZERO finns både som boks og rull. ZERO boks er produsert av et robust material, PE-behandlet solidboard som står imot fukt og slitasje. Boksen passer perfekt på bygg ettersom den er enkel å oppbevare og stable. ZERO rull leveres i plastforpakkning som står imot fukt, regn og møkk, den er enkel å bruke og å bære med seg.

For installasjon i en normalstor villa er det beregnet at det trengs 2 personer i 4 dager for å dra installasjoner med tomme k-rør og selv dra i kabel.

Arbeidskostnader basert på 300,-/h = 19 200,-

Bruker du isteden vårt ferdigtrukkede sortiment er det beregnet at det trengs 2 personer i 3 dager. Arbeidskostnader basertpå 300,-/h = 14 400,-

For installasjoner i en normalstor villa er det beregnet at det trengs 2 personer i 3 dager for å installere med vårt ferdigtrukkede sortiment.

Arbeidskostnader basert på 300,-/h = 14 400,-

Bruker du isteden vårt ZERO sortiment, som egner seg utmerket for enmansinstallasjoner trengs det 1 person i 4 dager.

Arbeidskostnader basert på 300,-/h = 9 600,-

Du bøyer enkelt våre halogenfrie stive 320N rør med en standard bøyefjær. For å få en 90 graders vinkel kreves det at røret bøyes i en overbøy. En overbøy kreves for at ikke røret skal gå tilbake til utgangsposisjon. På dette settet får du en fin bøy på røret som kompletterer din installasjon.

Nej, det er ingen refill. PM FLEX Quick n Easy boks er produsert av 100% resirkulerbar plast derfor kaster du tom plastforpakkning i plastgjenvinningen, som er bra for miljøen